Informatii diverse

In cadrul proiectului ” Infiintare Centru Comunitar si construire spatiu de joaca, activitati sportive si imprejmuire ” s-au desfasurat in perioada 07.07.2015 – 31.07.2016  activitati de servicii educationale care au fost coordonate de 4 cadre didactice  selectate  din cadrul Liceului Tehnologic Baia de Fier ,  in cadrul Centrului Comunitar reabilitat din Catunul Rudarie.

Atelierul de promovare a culturii si mestesugurilor traditionale a functionat in acelasi spatiu si a fost gestionat de un  coordonator de etnie roma .

Un instructor de dans a selectat si a coordonat un ansamblu de 16 copii/tineri talentati, dornici sa se implice in ansamblu de dansuri, care s-a desfasurat in aceeasi locatie.

In cadrul centrului a activat si un psiholog care a acordat consiliere psihologica atat pentru elevi cat si pentru parinti din comunitate..

Centru Comunitar a imbinat armonios activitatile extracurriculare ,de  petrecere in mod util a timpului liber pentru elevi si tinerii din Catunul Rudarie , Baia de Fier , judetul Gorj. 

Anunt:

  • Perioada de implementare a proiectului a fost prelungita cu 3 luni , respectiv de la 30.04.2016 pana la 31.07.2016
  • In data de 22.07.2016  a avut  loc o  conferinta de presa de  inchidere a proiectului, la Centru Comunitar , in Comuna Baia de Fier cu participarea reprezentantilor comunitatii locale , ai scolii si ai comunitatii de romi .

Primaria Baia de Fier impreuna cu reprezentantii Liceului Tehnoloic Baia de Fier au finalizat implementarea proiectului “ Infiintare Centru Comunitar si construire spatiu de joaca , activitati sportive si imprejmuire “ in cadrul Programului RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”.

La conferinta de inchidere a proiectului , s-a desfasurat in data de 22.07.2016 in cadrul Centrului Comunitar  au participat Primarul localitatii , directoru scolii  şi subprefectul judeţului, Sorin Arjoca , alaturi de membrii comunitatii.

Autoritatea Publica Locala Baia de Fier va continua sa gestioneze buna functionare a Centrului Comunitar prin continuarea activitatilor cu aceeasi membri ai echipei de implementare prin activitati de voluntariat cat si prin alocarea de fonduri necesare administrarii si intretinerii Centrului Comunitar, din fonduri alocate de Consiliul Local.

Acest proiect nu s-ar fi realizat fara ajutorul permanent a reprezentantilor FRDS, care impreuna cu echipa de management , au reusit sa rezolve toate obstacolele intalnite si sa finalizeze aceste proiect benefic pentru comunitatea roma din Baia de Fier.

ENGLISH

Within the project “ Founding community center and playground construction , sports and fencing” , have started since 07.07.2015 -31.07.2016 educational services activities which were  coordinated by 4 teachers selected from the Tehnological High School Baia de Fier and they will ran activities within the reabilitated Community Centre in the Gypsy Settlement.

The work shop to promote culture and traditional crafts will  functioned in the same place and was be managed by a gypsy coordinator.

A dance instructor will selected and coordinated a group of 16 talented children / young people eager to get involved in the dance ensemble which will was hold in the same location.

There was be also a psychologist activating inside the project , who will provided couseling and will conducted psycological evaluation.

The Community Centre will harmoniously combined extraculicular activies of spending time usefully for students and young people in Gorj County , Gypsy Settlement , Baia de Fier.

Notice: 

  • The project implementation period was extended by three months  , namely from 30.04.2016 to 31.07.2016.
  • On June 22-nd  2016 , at the end of the program was hold a press conference at the Community Center , in Baia de Fier and participated local community members , teachers and  members of the gypsy community .