Acasa

“INFIINTARE CENTRU COMUNITAR SI CONSTRUIRE SPATIU DE JOACA , ACTIVITATI SPORTIVE SI IMPREJMUIRE”

Proiect finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10- CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala  .

Schema de Granturi mici–locale  “Copii si tineri în situatii de risc si  initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale

“Founding Community Center and playground construction , sports and fencing”

Project financed with financial support of the RO10- CORAI, SEE 2009 to 2014 Grants program funded and managed by the Romanian Social Development

The local-Small Grants scheme “Children and Youth version of localization initiative and risk situations and reduce regional disparities and promoting social inclusion and national

Contact

Promotor proiect: Comuna Baia de Fier
Reprezentant legal : Primar, Turbaceanu Dumitru
Partener: Liceul tehnologic Baia de Fier
Reprezentant legal : Director, Cetina Ileana
Colaborator: Grupul de Initiativa “Galbenu”
Presedinte: Caruntu Nicolae

Comuna Baia de Fier Judetul Gorj Tel.: 0253461202 Fax: 0253461012 e-mail: baiadefierprimaria@yahoo.com

Project Promoter: Baia de Fier Village , Legal representative : Mayer , Turbaceanu Dumitru

Partener : Tehnological Baia de FierHigh , Legal representative : Principal Cetina Ileana

Co- worker : The Initiative Group “ Galbenu” , President : Caruntu Nicolae

Contact : Baia de Fier Willage , Gorj County , Phone  No 0253461202 , Fax : 0253461012